Gå til indhold

Bjerre vandværk

Bjerre Vandværk
bemærk: Stoffet er markeret med rødt, hvis den målte værdi er større end eller lig med den fastsatte grænseværdi for stoffet.
vand kvalitet
Bjerre vandværk fra sidste måling
http://data.geus.dk/JupiterWWW/vandanalyse.jsp?anlaegid=74784

Vandværket:
Formand:
  Anders Reuss mobil 5093 2119

Sekretær  Eigil Olesen   mobil 21 72 18 12

Søren Pedersen     7568 1672 mobil 21820590

Niels-Chr. Larsen 7568 1591 mobil 20823501

Glenn Kamp          mobil 20877480
bemærk:


Stoffet er markeret med rødt, hvis den målte værdi er større end eller lig med den fastsatte grænseværdi for stoffet.


Tilbage til indhold