Bjerrenyt.dk
Gå til indhold
nyt frivillig projekt

Bjerre Sprøjtehus

en redningsaktion

Bjerre Sprøjtehus skal renoveres. Et hold fra Bjerre med Mikael Mogensen som projektleder er gået igang med at udskifte overliggeren i Bjerre sprøjtehus.
Projektdeltagere er Glud Museum og Hedensted kommune.Om sprøjtehuse i Danmark
se linket
Den 2. marts 1861 kom den nye brandpolitilov, som pålagde kommunerne brandslukningsarbejdet. Tidligere var det hoved-gårdene, som havde denne forpligtigelse, ellers var det op til den enkelte by selv at sørge herfor. Sprøjtehuse bygget  før 1861 lå derfor ofte i forbindelse med de store gårde eller slotte.
Kommunerne blev nu pålagt at anskaffe sig rette materiel, og det skulle opbevares et centralt sted og gerne i nærheden af vand. Imellem 1861 og 1865 dukkede der således mange sprøjtehuse op, som nu ofte lå inde i landsbyerne tæt på gadekær eller branddam.
Der findes i dag mange velbevarede sprøjtehuse og der skulle være omkring 44 danske sprøjtehuse tilbage i dag. Der har været en del forskellige typer, men den oftest forekommende bestod af et lille hvidt hus med tegltag. Heri stod den hestetrukne sprøjte - og evt. senere det motordrevne køretøj.
Nogle er senere blevet brugt til lidt af hvert. F.eks. rustvognsgarage.
Billeder:
Øv. tv.: Turup Sprøjtehus i Den Fyenske Landsby, 18 Okt 2009
Øv. th: Brandsprøjte i Den Fyenske Landsby, 18 Okt 2009
Ned. th: Smidstrup Sprøjtehus, 13 okt 2009.
Links:
Avedøre Sprøjtehus: historienshus.hvidovre.dk
Bredsten Sprøjtehus: joanbedsted.dk, her kan brandpolitiloven af 1861 også læses.
Den Gamle Bys sprøjtehus: Aarhus brandkorpsforening
Egense Sprøjtehus: Egense forsamlingshus (inkl. historien om sprøjtehuse. )
Gentofte Sprøjtehuse: Gentofte kommune
Hyllinge Sprøjtehus: Hyllingeby.dk (billede nederst på siden)
Højby Sprøjtehus:  Højby.dk
Kirke Saaby Sprøjtehus på frilandsmuseet. Se også  Nationalmuseet
Lillerød Sprøjtehus: Lokalhistorisk arkiv og forening i Allerød (Nedrevet)
Mariager Sprøjtehus: Nordjyske.dk
Mariager Sprøjtehus i model 1:87: Danmarks Teknisk Museum
Smidstrup Sprøjtehus: NordfynOnline.dk
Skovlunde Sprøjtehus: Skovlunde bibliotek
Torrilds Sprøjtehus: Oddernettet.dk, se s. 25
Turup Sprøjtehus: Historisk atlas, Odense Museum, findvej.dk (Se huset fra oven. Huset har sågar sin egen adresse: Kærvangen 22, 5610 Assens)
Tybjerg Sprøjtehus: Hjerl Hede
Veflinge Sprøjtehus: NordfynOnline.dk
Ørsted sprøjtehus: Ørsted.net
Tilbage til indhold