Gå til indhold

Bjerre Sprøjtehus

Bjerre sprøjtehus
Bjerre Sprøjtehus status
Bjælken over porten er nu skiftet
Gavlmuren er pudset op igen.
Nu er gået igang med taget.

Bjerre Sprøjtehus Hjælp os vi mangler sponsor til materialer

Bjerre Sprøjtehus

Bjerre Sprøjtehus

en redningsaktion


Bjerre Sprøjtehus skal renoveres. Et hold fra Bjerre med Mikael Mogensen som projektleder er gået igang med at udskifte overliggeren i Bjerre sprøjtehus.
Projektdeltagere er Glud Museum og Hedensted kommune.
Om sprøjtehuse i Danmark
se linket
Den 2. marts 1861 kom den nye brandpolitilov, som pålagde kommunerne brandslukningsarbejdet. Tidligere var det hoved-gårdene, som havde denne forpligtigelse, ellers var det op til den enkelte by selv at sørge herfor. Sprøjtehuse bygget  før 1861 lå derfor ofte i forbindelse med de store gårde eller slotte.
Kommunerne blev nu pålagt at anskaffe sig rette materiel, og det skulle opbevares et centralt sted og gerne i nærheden af vand. Imellem 1861 og 1865 dukkede der således mange sprøjtehuse op, som nu ofte lå inde i landsbyerne tæt på gadekær eller branddam.
Der findes i dag mange velbevarede sprøjtehuse og der skulle være omkring 44 danske sprøjtehuse tilbage i dag. Der har været en del forskellige typer, men den oftest forekommende bestod af et lille hvidt hus med tegltag. Heri stod den hestetrukne sprøjte - og evt. senere det motordrevne køretøj.
Nogle er senere blevet brugt til lidt af hvert. F.eks. rustvognsgarage.
Billeder:
Øv. tv.: Turup Sprøjtehus i Den Fyenske Landsby, 18 Okt 2009
Øv. th: Brandsprøjte i Den Fyenske Landsby, 18 Okt 2009
Ned. th: Smidstrup Sprøjtehus, 13 okt 2009.
Links:
Avedøre Sprøjtehus: historienshus.hvidovre.dk
Bredsten Sprøjtehus: joanbedsted.dk, her kan brandpolitiloven af 1861 også læses.
Den Gamle Bys sprøjtehus: Aarhus brandkorpsforening
Egense Sprøjtehus: Egense forsamlingshus (inkl. historien om sprøjtehuse. )
Gentofte Sprøjtehuse: Gentofte kommune
Hyllinge Sprøjtehus: Hyllingeby.dk (billede nederst på siden)
Højby Sprøjtehus:  Højby.dk
Kirke Saaby Sprøjtehus på frilandsmuseet. Se også  Nationalmuseet
Lillerød Sprøjtehus: Lokalhistorisk arkiv og forening i Allerød (Nedrevet)
Mariager Sprøjtehus: Nordjyske.dk
Mariager Sprøjtehus i model 1:87: Danmarks Teknisk Museum
Smidstrup Sprøjtehus: NordfynOnline.dk
Skovlunde Sprøjtehus: Skovlunde bibliotek
Torrilds Sprøjtehus: Oddernettet.dk, se s. 25
Turup Sprøjtehus: Historisk atlas, Odense Museum, findvej.dk (Se huset fra oven. Huset har sågar sin egen adresse: Kærvangen 22, 5610 Assens)
Tybjerg Sprøjtehus: Hjerl Hede
Veflinge Sprøjtehus: NordfynOnline.dk
Ørsted sprøjtehus: Ørsted.net
Tilbage til indhold