Gå til indhold

Bjerre MTB spor

Bjerge Skov - Urørt skov

af Robert Nordenhof - formand for Bjerre Mountainbike sporet.
Bjerge Skov udpeget som urørt skov.
Nu er det endelig besluttet at Bjerge Skov skal være urørt skov.
Det lyder umiddelbart meget besnærende,men begrebet urørt skov indebærer at skoven de næste 5 år vil gennemgå ret så dramatiske forandringer og slutresultatet om 5 år vil være en helt anderledes skov end den vi kender i dag.
Det er vigtigt at forstå at planen om at udlægge mere urørt skov og natur nationalparker kommer fra en Natur og biodiversitet pakke fra 2020 som er aftalt mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i Folketinget.
Naturstyrelsen skal forvalte aftalen efter retningslinjerne.
Hvad består forandringerne af ?
Man kan læse om retningslinjerne for urørt skov på Naturstyrelsens hjemmeside.
Her følger min udlægning:
I korte træk betyder det at der ikke skal udføres kommerciel skovdrift og produceres træ fra skoven i fremtiden.
Dette har ellers været Bjerge Skovs formål hidtil. Derfor er skoven utrolig varieret med mange forskellige trætyper.
I urørt skov skal ikke hjemmehørende arter fjernes. Det vil f.eks sige Nordmannsgran, Nobilisgran, Ædelgran, Douglasgran, Lærketræ og Thuja. Disse 6  arter har vi en del af i Bjerge skov. Ahorn regnes også som ikke hjemmehørende.
Rødgran er det eneste nåletræ der får lov at blive .
Der er rødgran i den Sjove Skov, Grævlingen opkørsel og Rybkas Corner og det flade stykke af Musvågen/Duehøgen, samt gran stykket på Kulisse Nedkørslen.. Så der er en chance for at dette bevares.
Arbejdet med at fjerne disse 6 træarter fra skoven vil komme til at foregå de næste 5 år hvor de bliver skovet til træindustrien. Herefter vil der opstå store åbne områder hvor bl.a. eg, birk og bøg,buske og anden vegetation kan brede sig ,nogle steder vil der måske blive plantet  kirsebærtræer og lind og andre blomstrende træer i stedet
Generelt vil man åbne urørt skov op og skabe flere lysninger og åbne arealer. Man vil også arbejde på at stoppe dræn,så flere arealer bliver oversvømmet og sumpet. Dette har vi i forvejen eksempler på flere steder i Bjerge Skov i dag.
Når de 5 år er gået vil alle partier i skoven med nåletræ være væk og områderne vil være åbne med ny vegetation der kan vokse op.(undtagen hvor der er rødgran)
Alle disse tiltag er for at skabe mere biodiversitet i fremtiden.
Friluftslivet hvad med det?
Der er ikke lagt op til at friluftsliv som ridning, cykling, løb, vandring, hundeluftning mm. bliver begrænset. Der er heller ikke lagt op til at mtb sporet skal begrænses eller ændres.
Men det bliver en helt anden skov, end vi har været vant til at færdes i.
Det vil nok også være vanskeligt for de fleste  at forstå begrebet "urørt skov" i de 5 år hvor arbejdet med at fjerne uønskede trætyper, samt de andre tiltag der skal laves. For vi må forvente at det bliver et ret så omfattende arbejde og skovninger der skal pågå.
Men det skal forstås som at der i de 5 år skabes den fremtidige urørte skov. Herefter skulle den forblive urørt og der skal ikke mere fældes og sælges træ fra skoven.
De konkrete planer for Bjerge Skov kender jeg ikke år for år ,men retningslinjerne er ret præcise,så dem vil Naturstyrelsen være forpligtet til at følge og levere sluresultatet.
Vores opgave i Trailbuildelauget bliver at have et ligeså godt  samarbejde med Naturstyrelsen, som vi plejer at have med at deres opgaver bliver løst, og vores spor bliver bevaret og repareret efter alle de skovninger og øvrigt arbejde der vil blive lavet de kommende 5 år.
Man kan se retningslinjerne for urørt skov i dette link, som jeg har fra Naturstyrelsen hjemmeside.

https://naturstyrelsen.dk/media/296293/bilagb_endeligversion_overordnede_retningslinjer_for_uroert_skov_juni2021.pdf

Jeg kan også anbefale at gå ind på dette link hvor der er der en hel del information og FAQ  spørgsmål man kan få svar på.

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/uroert-skov/

Afsluttende vil jeg igen minde om at Naturstyrelsen opgave er at forvalte regeringen og aftaleparternes beslutning,så evt vrede og frustration vil være mere velrettet til relevante politikere.
Vores intention er ikke at denne Facebookgruppe skal være en modstandsgruppe mod alle ovennævnte tiltag.
Så hvis man er meget frustreret og stor modstander,så må man kæmpe kampen i andre Facebookgrupper. Vi vælger at have den konstruktive hat på og være mest mulig i dialog om dette med Naturstyrelsen.
Vi vil naturligvis også informere om væsentlige ting vedrørende dette her på siden.

Herunder kan man se en oversigt over de spor segmenter, der vil blive berørt af skovning for uønskede træarter:
Bonusrunden: Nordmannsgran
Grusgraven: Lærk og Thuja
Rodeo Nedkørsel :Nobilis
Palle Skov: Nobilis
De 3 Gravhøje nedkørsel: Nordmannsgran og Nobilis
Blå Pseudotsuga og Pseudotsuga opkørsel,
samt starten på Sort Pseudotsuga : Douglasgran
Opstartspor og slutspor: Douglasgran og lærketræ
Kulisse Opkørsel: Nordmannsgran og lærketræ
Loamstykke på Musvågen: Lærketræ

cykelruter i Bjerre Herred
http://www.kystlandet.dk/cykelruter-oestjylland?gclid=EAIaIQobChMIoMKR2ZKg-AIVieJ3Ch0TowLWEAAYASAAEgJNzvD_BwE

Bjerre Mountainbike spor 10 år

Bjerre MTB spor fylder 10 år

Vi fejrer at sporet i Bjerge Skov er blevet 10 år .
Vi fejrer  det selvfølgelig med en sporbyggerdag  hvor vi forhåbentlig kan afslutte  vores sidste projekt “Grævlingen “ Rødt spor på ca. 12-1300 m.
Vi gør således:  
Lørdag d.4 Juli
Kl. 8 -13.00 Sporbygning (kom når du kan)
Kl. 13.00 Helstegt pattegris med tilbehør , fadøl og sodavand.
Desuden evt. røverhistorier og taler .
Målet er at det ny spor bliver færdig til at køre den samme dag,så vi kan have fornøjelsen resten af sommeren.
Sporet er gravet og ryddet.Alle materialer og maskiner er til stede.
Kom frisk!! ALLE kan være med og det er mega hyggeligt!
Spørg ikke hvad sporet kan gøre for dig ,men hvad du kan gøre for sporet!!!   :)
HUSKat  tilmelding dig til på begivenheden  skov på Facebook siden Mountainbike i Bjerre skov
Please !! tryk  IKKE på interesseret knappen på begivenheden.
Af alle knapper i hele verden er det den værste knap!!
Den er fuldstændig uanvendelig til at indkøbe pattegris og fadøl efter.
Den er på højde med “ved ikke” eller “måske” som svaret på et kærestebrev
#bjerremtb


Foreninger i Bjerre medlemskontingentBjerre Lokalarkiv kan støttes på bank nr.
Reg. 9570  kto.13345422
medlemskontingent 100 kr.
mvh - Ebbe Lohman

Bjerre Arrest medlemskontingent

Godt Nytår til alle medlemmer af støtteforeningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Bjerre Arrest kontigent - indbetal 100 kr i kontingent pr person for 2021
MobilePay 20139473  eller  
Sydbank reg. 7045 konto 1395928.
Under meddelelser venligst skriv navn og "2021".
På forhånd tak!
Venlig hilsen Mikael Mogensen/kasserer

Støt Bjerre MTB sporet på mobilpay 800117

Bjerre Mountainbike Spor

medlemmer der vil støtte MTB sporet i Bjerre Skov
MobilePay 800117eller  
Jyske bank reg. 7245 konto 1473770.
Under meddelelser venligst skriv navn og "2021".
På forhånd tak!
Venlig hilsen Jan Simris/kasserer


Bjerre Mountainbikespor i Bjerge skov
Bjerre MTB spor er den mest besøgte kulturinstitiotion i Bjerre
#bjerreMTB
#kystlandet
 
Mountainbike i Bjerge skov
Offentlig gruppe · 1133 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Bjerge Skov (også omtalt som Bjerre Skov) er et skovområde 20 km fra Juelsminde.

Skoven byder på oplevelser for mountainbikere, trailløbere, vandrere, ornitologer, botanikere, kunstmalere mv.

Når  du ankommer til Bjerge Skov ad Thyrasmindevej/Bjerre Skovvej, kører du  på en mindre landevej, der svinger sig ind gennem skoven. Den oplevelse  fortsætter inde i skoven, hvor skovveje, spor og stier snor sig i  konstant variation mellem træerne i det bakkede terræn.

Den  største P-plads finder du lige overfor grusvejen, der er indkørslen til  Naturskolen; er den plads optaget, er der flere pladser på begge sider  længere henne langs vejen.

Mtb-sporet starter ved  den omtalte store P-plads og bevæger sig op gennem skoven. Der bliver  stillet krav til konditionen, men heldigvis er det fuldt tilladt at  trække op ad bakkerne.
En gruppe sporbyggere har særligt  gennem de sidste år gjort en indsats for at bygge teknisk krævende  faciliteter ind i sporet (sort og rød rute), der gør Bjergesporet til  udfordrende oplevelse. Kan du ikke umiddelbart se, hvad de sorte  sektioner byder på, så stop op og vurder forholdene. Den samlede rute er  godt 10 km, så en kører i nogenlunde form kan godt tage en omgang  (eller to) mere, hvor hop og drops nydes i fulde drag.
Er  du ikke til de vanskelige tekniske udfordringer, kan du springe de  sorte sløjfer over og holde dig til grundruten, den blå rute; her støder  du ikke på forhindringer, cyklen ikke kan rulle hen over eller op ad.  Den blå rute kan naturligvis også køres flere omgange, så man rigtig får  suget oplevelsen af flot natur, godt flow og fysisk udfordring til sig.
Sporet  er ensrettet og mærket godt op hele vejen rundt, med pile der angiver  kørselsretningen. Kun to steder på hver 50-100 m helt i begyndelsen er  der dobbeltrettet trafik.

Trailløbere kan vælge at  følge mtb-ruten (det anbefales at løbe imod kørselsretningen for  mtb'ere, så du lettere kan se dem), der giver gode udfordringer til  konditionen og inviterer til en overskuelig rute gennem skoven. Ruten  udfordrer dels konditionen med alle sine stigninger, dels teknikken med  mange nedløb, der går hen over rødder og skiftende underlag.
Du  kan også vælge at tage afstikkere ind ad det utal af sammenhængende  småstier, der er i skoven. Her kan du få oplevelsen af krævende  off-trail i lukkede tunneller, hvor træerne er vokset sammen ved siden  af og oven over dig. En yderligere mulighed er at løbe på tværs af alle  spor og stier og f.eks. lave din egen rute fra gravhøj til gravhøj.

Mountainbikere  bruger fortrinsvist sporet nord for landevejen, men der er også spor  syd for vejen, som især har interesse for løbere.

Både  mountainbikere og løbere bør holde sig fra mtb-sporets sektioner med  singletrails i våde perioder. Der er stadig fysiske udfordringer i  grusvejene alene, eller – for løbernes vedkommende – ude på de mindre  stier.
Tjek Facebookgruppen "Mountainbike i Bjerge  Skov", hvor der jævnligt kommer opdateringer om sporets tilstand, og  hvor evt. løb bliver annoncerede.

Området udmærker  sig også ved, at der er en god stemning mellem skovens forskellige  brugere. De lokale kender mere eller mindre alle hinanden på tværs af  interesser, så forvent at der bliver taget hensyn til dig; men også at  du tager hensyn til andre.

Der spinder sig et net af  grusveje gennem skoven nord for landevejen, så hvis du er havnet et  sted, du ikke ved hvor er, skal du bare søge nedad. Du vil havne på  enten asfaltvejen eller grusvejen ind til skovløberboligen, der også  fører ud til asfaltvejen.
Derfra skal du bare vælge et  retning at gå i. Valgte du den forkerte retning, er skoven ikke større,  end at det er overkommeligt at vende om og gå tilbage igen.
Sådan er lovgivningen
   
I offentligtejede skove
 • Man må færdes hele døgnet i Naturstyrelsens skove og i skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken.
 • Er man til fods, må man gerne færdes uden for veje og stier.
 • Er man på cykel skal man holde sig på veje og stier.
 • Al motorkørsel i skoven er forbudt.
 • Man skal rette sig efter skiltningen.
I privatejede skove
 • I privatejede skove er adgang fra kl. 6 til solnedgang.
 • Man må færdes til fods og på cykel, men kun på skovveje og stier.
 • Al motorkørsel i skoven er forbudt.
 • Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.
 • Man skal rette sig efter skiltningen.
 • Hvis skoven er under fem hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.
Med hund i skoven
 • I Naturstyrelsens skove er der udlagt et antal skove, hvor hunde må løbe frit, men under kontrol. I resten af skovene skal hundene være i snor, både af hensyn til skovens dyreliv og de andre besøgende i skoven.
 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
Tilbage til indhold