Bjerre Lokalarkiv - www.bjerrenyt.dk

www.bjerrenyt.dk
Jungle
Gå til indhold

Bjerre Lokalarkiv

Bjerre Lokalarkiv lukkes frem til 31. marts.
Bjerre Lokalarkiv har lukket for offentlig adgang frem til 31.marts 2020. Arkivets medarbejdere arbejder hjemmefra og kan  kontaktes på mail/mobil.
Lukningen skyldes corona virus udbrudet.
Denne lukning er af samme baggrund som andre lukninger af alle kulturinstitutioner i Hedensted kommune.
Se nedenstående mail fra Hedensted Kommune.
#blerrelokalarkiv

Kære folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Hedensted Kommune

I modtager denne her mail, fordi I på den ene eller anden måde er registreret som kontaktpersoner i Conventus. Hvis du ikke skulle have modtaget mailen, håber vi på din forståelse og at du vil hjælpe os med at sende den til rette vedkomne.
Med baggrund i Statsministerens udmelding i går aftes om, at al fritidsaktivitet og anden unødig aktiviteter skal aflyses for at undgå hurtig spredning af Coronavirus har vi nu truffet den beslutning, at de selvejende haller og andre faciliteter, der benyttes til fritidsbrug  i Hedensted Kommune skal lukke ned for alle faciliteter i og i tilknytning til faciliteterne. Det sker foreløbig til og med d. 30 marts 2020. Vi følger situationen tæt og holder jer løbende orienteret om udviklingen og de hensyn vi må tage.
Det betyder, at I som foreninger og aftenskoler ikke længere kan få adgang til selvejende haller, svømmehaller, kommunale boldhaller, HM Park, kommunale klasselokaler og faglokaler, ligesom I også skal undlade at benytte fodboldbaner og lign anlæg på trods af, at de er under åben himmel. Såfremt I har materiale eller andet i de forskellige faciliteter, som er livsnødvendigt for jer at få adgang til, så skal I aftale afhentning med den enkelte facilitet og de medarbejdere, der er tilknyttet faciliteterne
Jeg ved, at flere af jer allerede har eller er i gang med at lukke ned for aktiviteter på baggrund af vores udmelding i går. Det er vi meget taknemmelig for.
Vi arbejder i øjeblikket også med at lukke alle kommunale kultur og fritidsaktiviteter ned i den kommende periode, da vi tager situationen meget alvorlig. Vi håber, at I vil hjælpe os med at sikre hinanden, borgere som er særligt udsatte og de mange ansatte, som fortsat skal have kritiske funktioner til at køre.
Ring endelig til mig, hvis der er noget I er i tvivl om. Jeg er klar på tlf. 23443696 døgnet rundt i hverdage og weekender.
Med venlig hilsen

Teresa Egballe
Afdelingsleder for Kultur og Fritid

Kultur og Fritid
Tjørnevej 6, 7171 Uldum
Teresa.Egballe@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
T:79755000

Velkommen i Bjerre Lokalarkiv –
DIT lokalarkiv Hedensted Kommunes Lokalhistoriske Samvirke
Hvis du vil støtte vores arbejde i arkivet med at registrere og gøre vores fortid og nutid tilgængelig både i arkivet og på internettet, er du meget velkommen til at komme og hjælpe os, og hvis du er rimeligfortroligmed at bruge en computer, har vi rigtig meget brug for det.
Du kan også støtte os ved at indbetale et husstandskontingent på kun 100,- kr. på vores bankkonto reg. 2500 konto  4385 537 811 (husk dit/jeres navn)- og tak til de der allerede har indbetalt.
Vi modtager meget gerne historisk materiale om næsten alt mellem himmel og jord fra Bjerre og omegn, f.eks. om personer, ting, huse og gårde. Vi har allerede meget forskelligt, men i din skuffe eller på din hylde findes der måske tidstypiske eller lokalhistoriske ting, der er interessante og bør bevares – ting, som ikke gerne skulle kasseres ved en oprydning (store ting har vi desværre ikke plads til - så vi videresender  til Glud Museum
Der kan også være ting, der er interessante for lokalarkivet, og som man ikke ønsker at aflevere til arkivet: Hvis det er billeder eller dokumenter, så vil vi gerne kopiere disse og selvfølgelig også i disse tilfælde have flest mulige oplysninger om dem.
Blandt de mange ting, vi har, kan nævnes:
· Billeder af lokale steder, begivenheder, personer og grupper af personer
· Malerier, fortrinsvis af lokale gårde, huse og landskaber
· Gamle og nyere dokumenter, f.eks. i forbindelse med ejendomskøb/-salg
· Gamle bøger, tidl. ejet af lokale, og flere med påtegninger
· Flere mindre, gamle/ældre tidstypiske ting
· Lydoptagelser, interviews med lokale personer
· Nyere luftfotos af Bjerre
Hvis noget ikke ønskes offentliggjort eller offentligt tilgængeligt i et tidsrum, vil dette blive respekteret. Vi har tavshedspligt i lokalarkivet.
Som det sidste nye, skal vi til at registrere alle lokalarkivets arkivalier (som arkivets ting hedder) i et computerprogram, der anvendes af næsten alle landets lokalarkiver.
Når dette en gang er sket, kan man via sin egen computer gå ind og søge på f.eks.
en person fra en anden by og se, hvad der findes på det pågældende lokalarkiv om vedkommende – men for os og mange andre lokalarkiver vil det tage lang tid endnu, før dette kan lade sig gøre, da alle har meget, der skal registreres på denne måde.
Skulle du have tid til overs og lyst til at hjælpe os i arkivet, er du meget velkommen.
Hvis du har ting til arkivet og ikke kan komme i ovennævnte tidsrum, kan du træffe aftale om åbning på tlf. 7568 1489, 7568 1068 eller 7568 1468.

Bjerre Lokalarkiv
Holmen 8A, Bjerre
8783 Hornsyld

Åbent:
Hver mandag  klokken 15-17.
Første mandag i måneden kl. 19-20.30 samt efter aftale. Lukket i skoleferier.
Leder: Jan Simris, Dybdalsvej 1, Bjerre, 8783 Hornsyld.
mobil 42 33 76 37 E-mail: jan @ bjerrelokalarkiv.dk
Assistent:  Lise Simonsen, Neder Bjerrevej 13, Bjerre, 8783 Hornsyld. Tlf. 75 68 14 89

Dækningsområde: Bjerre Sogn med Sønder, Nørre & Neder Bjerre og dele af Gram.
Foreningen Bjerre Lokalarkiv
har et hustandskontingent på 100 kr/år.

Har du interesse for lokalhistorie
Vil du være arkiv medarbejder - frivillig...
...kræver det ikke særlige forkundskaber, men tænk over, om der måske var noget, du særligt kunne tænke dig at lave.

Det kunne fx være:
- registrere
- beskrive billeder
- hjælpe med opdatering af hjemmesiden
- lave nyhedsbrev
- skrive interviews
- optage interviews
- fotografere / lave videofilm
- registrere arkivalier i ARKIBAS
Håber du lyst til at være med. Vi glæder os til at se dig!
Bjerre Lokalarkiv    
Holmen 8A, Bjerre
8783 Hornsyld
Lise Simonsen    tlf. 75681489       mail til lise @ bjerrelokalakiv.dk
Ebbe L. Madsen  mobil. 25301468       mail til ebbe @ bjerrelokalakiv.dk
Henning Mortensen  mobil  40683349      mail til henning @ bjerrelokalakiv.dk
Ole K. Jensen                                         mail til ole @ bjerrelokalakiv.dk
Jan Simris   mobil 42337637                    mail til jan @ bjerrelokalakiv.dk

Fortælleaften mandag den 5. august kl. 19 - Geologien i Bjerres undergrund.
Kom og se hvilke jordlag, der findes under overfladen i Bjerre og omegn. Geolog Inga Sørensen viser eksempler på og fortæller om de forskellige typer af jordarter, der karakteriserer området. Viden herom kommer bl.a. fra de boringer og undersøgelser, der gennem tiden er foretaget for at finde vand i undergrunden. Vi kommer også ind på områdets landskaber, og diskuterer hvilke processer, der ligger til grund for nutidens terrænformer.
Hvis vi her i foråret har været heldige at få gravet en blotning af kildekalk frem ved ”Koksgård”, kan vi måske gå/køre en tur derned og se på kildekalk.
Bjerre Kirkes kor og skib er bygget i 1100 tallet af kildekalk – eller frådsten, som denne jordart ofte kaldes, når den anvendes til bygninger. Kildekalken er fra en forekomst umiddelbart syd for gården, ”Koksgård”. Ifølge en gammel tinglysning, er ”Koksgård” forpligtiget til at levere sten til reparation af kirken. Nuværende skrænter syd for gården er formodentlig spor efter den tidligere brydning af kildekalk.
Inge Sørensen medbringer par eksemplarer af sin bog, Ingeniørgeologi, som hun har fået udgivet her for nylig. Bogen koster 299,- kr. Du kan læse mere om bogen her: https://webshop.praxis.dk/produkter/ingenioergeologi/
(Arkivet tilbyder denne aften kaffe/the med kage for kun 20,- kr./pers.)
  
Mandag d. 28. januar åben arkiv
Bjerre  Lokalarkivet: åbner kl.15
Der blav afholdt Generalforsamling mandag den 21 januar kl. 19
Generalforsamlingens dagsorden.
1 Valg af dirigent    Forslag: Hans Friis
2. Godkendelse af dagsorden.
  1. Formandsberetning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.        Kasserer Ebbe Lohmann
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valgt blev
Formand Jan Simris - genvalgt
Valg af revisor samt suppleant.

Revisorsuppleant Ole Kramer Jensen – modtager genvalg
Suppleant Carl Jørgen Påske – modtager genvalg
Nuværende bestyrelse
Formand Jan Simris
Næst formand Lise Simonsen.
Kasser Ebbe Lohmann
Revisor  Hans Friis
Revisorsuppleant Ole Kramer Jensen
Suppleant Carl Jørgen Påske

       
7 Indkomne forslag..ingen

8 Eventuelt . Der blev foreslået, at Bjerre Lokalarkivet laver en kalender sammen med udsendelse af Bjerre Minninyt


En tur på Galgebakken med Jens Kjær fra Kend din landsby


Bjerre nyt webmaster
skriv til jan simris  jan (a) simris.dk
Ingen kommentarer
www.bjerrenyt.dk
Tilbage til indhold