#bjerrenyt
Bjerrenyt.dk
Gå til indhold
Bjerre MTB spor
Bjerre MTB spor er den mest besøgte kulturinstitiotion i Bjerre
#bjerreMTB
#kystlandet
Bjerge skov MTB
Bjerre, medio februar 2021

Nyhedsbrev no. 1 - 2021, fra Bjerre Arrest

Til medlemmer og venner af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.

Kære Alle

På bestyrelsesmødet, som vi afholdte i starten af januar, besluttede vi, at der skulle udsendes lidt orientering om hvad der er sket i den sidste del af 2020, og hvad vi vil arbejde på i 2021.

Som mange af jer sikkert har set, er der blevet isat nye vinduer i tingsalen og i arrestforvarerens bolig. Enkelte af de gamle vinduer blev dog nænsomt restaureret samtidig med, at fordøren blev restaureret.

Stalden fik vi renoveret med nye spær, undertag med tagpap, nye tagrender og røde teglsten. Derudover blev stalden vandskuret. Nye døre, vinduer og porte er fremstillet, og vil blive monteret, når vinteren har forladt os for denne gang.
Arbejdet er støttet økonomisk af lokale firmaer, og udført af frivillige.
Stor tak til alle!

”Bjerre Arrest 1945” - et teaterstykke opført af Teater Jævn, blev set af ca. 500 personer. En bragende succes, som viste, at Bjerre Arrest også kan danne ramme om kultur i en bredere forstand.

Teater Jævn havde deres gang i arresten med klargøring og opførelse af stykket i 5 - 6 mdr., og vi tror, at vi fik lagt kimen til et samarbejde med dem, så de vender sikkert tilbage på et tidspunkt.

Apropos kultur, så er et filmselskab i skrivende langt fremme med planerne om en spillefilm med arresten som kulisse. Mere herom senere.

Sidst på året gav Nordea Fonden tilsagn om økonomisk støtte til facaderenovering af arresten via deres ”Her bor vi-pulje.”
I bestyrelsen arbejder vi derfor hårdt på at få enderne til at nå sammen økonomisk, så arbejdet med facaden forhåbentligt kan udføres efter sommerferien, men der er et stykke vej endnu inden arresten er klar til kalkning, men vi holder på.

Generalforsamlingen 2019 fik vi ikke afholdt grundet Corona situationen, og hvad angår generalforsamlingen for 2020, har vi besluttet, at indkalde når restriktionerne tillader det.

Regnskabet er revideret og godkendt for 2019.
Regnskabet for 2020 er under udarbejdelse, og vil blive godkendt af vores revisorer inden for nær fremtid.


Vend
Det er selvfølgelig ikke optimalt, at generalforsamlingen udskydes, men vi har vurderet, at i situationen med Corona kan det ikke være anderledes.

Såfremt vi ikke allerede har modtaget dit medlemskontingent, vil vi naturligvis gerne have, at du fornyer dit medlemskab ved at indbetale 100 kr. på MobilePay 20 13 94 73 (Richard Kamp), el. konto i Sydbank reg. nr. 7045, kontonr. 1395928.
Venligst skriv navn og ”2021” under meddelelser til modtager således, at dit medlemskab kan blive registreret korrekt.
Hvis du endnu ikke er medlem, kan et personligt medlemskab tegnes ved at indbetale 100 kr. på et af ovennævnte konti.

Alle beløb, såvel store, som små, er naturligvis altid velkomne på ovennævnte konti.

Spørgsmål vedrørende kontingent og regnskab kan besvares af kasserer Mikael Mogensen, på tlf. 26 20 22 86, eller via mail mikaelmogensen815@gmail.com , men skulle du ellers have spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Rundvisning i arresten: Rundvisningen fortsætter som hidtil – dvs. hver den første mandag i måneden kl. 11:00, eller efter nærmere aftale med Jan Simris, tlf. 42 33 76 37, dog under behørig hensyntagen til de til enhver tid gældende restriktioner iht. Covid-19.  


Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Honoré, formand
Tlf. 60 43 30 69
peh@eltronic-ws.com

Du kan også finde os på Facebook: https://www.facebook.com/groups/bjerrearrest

Bemærk: Såfremt du ikke allerede er tilmeldt nyhedsmails fra Bjerre Arrest, er du velkommen til at tilmelde dig ved at skrive til kramers@post.tele.dk. Vi gør opmærksom på, at du til enhver tid kan fravælge at modtage mails fra os.
Bjerre er nu blevet til kulturmiljø. Se mere på referatet fra sidste byrådsmøde 27.1.2021 på hedensted.dk byrådsmøde

Bjerre Arrest
Bjerre Medlem og støtte
Bjerre Arrest har fået nyt bank konto nr.Det er nu 7045 000139 5928
Det er til indbetaling af medlemskontingent og til brug ved støtte til Bjerre Arrest projektet.
På mobilpay er på 20 13 94 73
100.00kr
Tilføj
Bjerre Medlem og støtte
støt Bjerre lokakarkiv
100.00kr
Tilføj
Bjerre Medlem og støtte
100.00kr
Tilføj

Foreninger i Bjerre medlemskontingentBjerre Lokalarkiv kan støttes på bank nr.
Reg. 4727 kto. 4727 786686
medlemskontingent 100 kr.
mvh - Ebbe Lohman

Med ønsket om et godt nytår til jer fra Bjerre Lokalarkiv. #bjerrelokalarkiv
På foreningens vegne
Jan Simris

Bjerre Arrest medlemskontingent

Godt Nytår til alle medlemmer af støtteforeningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Bjerre Arrest kontigent - indbetal 100 kr i kontingent pr person for 2021
MobilePay 20139473  eller  
Sydbank reg. 7045 konto 1395928.
Under meddelelser venligst skriv navn og "2021".
På forhånd tak!
Venlig hilsen Mikael Mogensen/kassererGodt Nytår til alle brugere af

Bjerre Mountainbike Spor

medlemmer der vil støtte MTB sporet i Bjerre Skov
MobilePay 4233 9149 eller  
Jyske bank reg. 7245 konto 1473770.
Under meddelelser venligst skriv navn og "2021".
På forhånd tak!
Venlig hilsen Jan Simris/kasserer


There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Bjerre Arrest under gulvet
Bjerre Sprøjtehuset skal renoveres.
Et hold fra Bjerre - Glud Museum - Hedensted Kummune er gået i gang.


Der var ingen falske engelske pund pengesedler under køkkengulvet i Bjerre Arrest

Alsang i Bjerre

Hej Alle                                                                                                                                                Bjerre den 21.6.2020
Så er det i morgen, at forberedelserne til skuespillet i Bjerre Arrest begynder. Skuespillerne skal lave læseprøver i Bjerre Lokalarkivet i morgen fra kl 11. Da nogle af skuespillerne kommer fra København, bliver der i morgen opstillet en beboelsesvogn ved Bjerre Arrest. Skuespillet skal løbe af stablen 1. gang den 11. september og skal spilles med 2 forestillinger på hverdage i fire uger. Da skuespillerne i beboelsesvognen ikke har bil, kunne det være godt hvis der er en eller to, der har en cykel stående,  som skuespillerne kunne låne. Så kan de komme lidt rundt og se området her i Bjerre.
I skuespillet indgår en lydoptagelse af ALSANG. Bjerre Lokalarkiv bestyrelsen har sagt ja til at arrangere dette arrangement med lydoptagelsen. I arrangementet er der er en hel del regler om forsamlinger og covid-19, der skal overholdes. Alsangen skal være ved Bjerre skovsø eller på galgebakken, hvor der er god plads. Der må ikke komme motorstøj eller anden støj med på optagelsen. Der skal være mindst 50 personer til Alsangsaftenen. Det skal være sangere, der kan synge højt, da det jo er udendørs. Tid og sted offentliggøres senere, når vi kender vejrudsigten og når vi har alle tilladelser.
Vi i Bjerre Lokalarkivs bestyrelse glæder os meget til dette arrangement. Håber du vil deltage.
--
Med venlig hilsen
Bjerre Lokalarkiv
Jan Simris
Bjerre Mountainbike formanden Robert Nordenhof skriver
Klap! Klap!
Alle der har bidraget til sporarbejdet i Bjerge Skov kan godt klappe sig selv på skulderen for endnu et godt år med masser af gennemførte sporprojekter.
Det er igen blevet til rigtig meget godt sporarbejde og mange hyggelige dage.
Højdepunktet var nok den kombinerede spordag med Grævlingen /10 års jubilæum i foråret.
Her er vedhæftet en evaluering over vores gennemførte projekter de sidste 2 år.
Det er faktisk sjovt at se og man bliver da helt forpustet og stadig forundret over hvor meget vi formår at få lavet udelukkende med frivilligt arbejde.
Samtidig vedligeholder vi sporet i så høj standard at det er fedt at køre uanset vejr.
I alt ca 3000 frivillige timer for de 2 år er der blevet brugt. Så det er altså ikke skovalfer og spornisser der tryller lækkerier frem konstant
Vi har stadig store ambitioner og planer for fremtiden om at udvikle sporet, så det stopper ikke her
Tak til alle de frivillige sporbyggere og tak til Naturstyrelsen for et godt samarbejde og for at vi må låne skoven .Sidst og ikke mindst en stor tak til Hedensted og Horsens Kommuner for støtte.
Sporlauget i Bjerge Skov

Til medlemmer, og venner af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.

Med baggrund i, at der stadig er usikkerhed omkring corona-situationens udvikling, vedtog bestyrelsen i Foreningen Til Bevarelse at Bjerre Arrest på bestyrelsesmødet den 2. juli, at den tidligere vedtagne beslutning om at udsætte generalforsamlingen, fastholdes ind til videre.
Medlemmer af foreningen kan dog forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.
De nærmere betingelser her for, fremgår af foreningens vedtægter.
På foreningens vegne
Poul Erik Honoré
Formand
#Bjerrearrest
 
Mountainbike i Bjerge skov
Offentlig gruppe · 1133 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 

Bjerre Mountainbike spor 10 år

Bjerre MTB spor fylder 10 år

Vi fejrer at sporet i Bjerge Skov er blevet 10 år .
Vi fejrer det selvfølgelig med en sporbyggerdag  hvor vi forhåbentlig kan afslutte vores sidste projekt “Grævlingen “ Rødt spor på ca. 12-1300 m.
Vi gør således:  
Lørdag d.4 Juli
Kl. 8 -13.00 Sporbygning (kom når du kan)
Kl. 13.00 Helstegt pattegris med tilbehør , fadøl og sodavand.
Desuden evt. røverhistorier og taler .
Målet er at det ny spor bliver færdig til at køre den samme dag,så vi kan have fornøjelsen resten af sommeren.
Sporet er gravet og ryddet.Alle materialer og maskiner er til stede.
Kom frisk!! ALLE kan være med og det er mega hyggeligt!
Spørg ikke hvad sporet kan gøre for dig ,men hvad du kan gøre for sporet!!!   :)
HUSKat  tilmelding dig til på begivenheden  skov på Facebook siden Mountainbike i Bjerre skov
Please !! tryk  IKKE på interesseret knappen på begivenheden.
Af alle knapper i hele verden er det den værste knap!!
Den er fuldstændig uanvendelig til at indkøbe pattegris og fadøl efter.
Den er på højde med “ved ikke” eller “måske” som svaret på et kærestebrev

https://singletracker.page.link/6zmi
Støt Bjerre Arrest
mobilpay
+45 2013 9473
Fotograf Susanne

Bjerre Lokalarkivarkivmedarbejdere er gået på sommerferieFotograf Susanne

Bjerre Lokalarkiv har lukket frem til 10. august.
Arkivet kan åbnes på forespørgsel
Arkivets medarbejdere kan  kontaktes på mail/mobil.

Kære Alle
Bestyrelsen har besluttet, at udsætte generalforsamlingen i Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest på ubestemt tid.
Generalforsamlingen var planlagt til, at skulle afholdes den 31/3, men som følge af opfordringen fra regeringen om at undgå, at samles i større forsamlinger i forhold til risiko for at smitte og evt. sprede Corona-virussen, har vi besluttet, at udsætte generalforsamlingen.
Skulle det give anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes.
På vegne af bestyrelsen.
Poul Erik Honoré, formand
Mail: pehonore@hotmail.com
 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 
 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 

0
reviews
Bjerrenyt.dk
Tilbage til indhold