Bjerre Lokalarkiv - www.bjerrenyt.dk

Jungle
Gå til indhold

Bjerre Lokalarkiv

søndag den 24. november kl. 10  til 15   Bjerre Lokalarkiv åben
Kig ind - der er kaffe på kanden.
Husk vores Julehygge aften med gløg og æbleskiver. Det er tirsdag den 3. december kl 19.
Arkivet har åbent mandage, undtaget helligdage, fra ca. 14.30 til 17.00, eller efter aftale.
Du kan også finde os på Facebook, https://www.facebook.com/bjerrelokalarkiv/, hvor der jævnligt er nyt fra os.
Jan  Simris (4233 7637), Lise Simonsen (7568 1489/2139 6289), Susanne  Bengtsson, Peder Pedersen, Mikael Mogensen, Henning Mortensen (4068  3349), Ole Kramer Jensen (5151 1432) og Ebbe Lohmann (2530 1468).


Turistorganisationen Kystlandet besøger Bjerre Arrest som vært og Bjerre Lokalarkiv. #kystlandet #Visit juelsminde #bjerre #bjerrearrest #bjerrelokalarkiv
Fortælleaften mandag den 5. august kl. 19 - Geologien i Bjerres undergrund.
Kom og se hvilke jordlag, der findes under overfladen i Bjerre og omegn. Geolog Inga Sørensen viser eksempler på og fortæller om de forskellige typer af jordarter, der karakteriserer området. Viden herom kommer bl.a. fra de boringer og undersøgelser, der gennem tiden er foretaget for at finde vand i undergrunden. Vi kommer også ind på områdets landskaber, og diskuterer hvilke processer, der ligger til grund for nutidens terrænformer.
Hvis vi her i foråret har været heldige at få gravet en blotning af kildekalk frem ved ”Koksgård”, kan vi måske gå/køre en tur derned og se på kildekalk.
Bjerre Kirkes kor og skib er bygget i 1100 tallet af kildekalk – eller frådsten, som denne jordart ofte kaldes, når den anvendes til bygninger. Kildekalken er fra en forekomst umiddelbart syd for gården, ”Koksgård”. Ifølge en gammel tinglysning, er ”Koksgård” forpligtiget til at levere sten til reparation af kirken. Nuværende skrænter syd for gården er formodentlig spor efter den tidligere brydning af kildekalk.
Inge Sørensen medbringer par eksemplarer af sin bog, Ingeniørgeologi, som hun har fået udgivet her for nylig. Bogen koster 299,- kr. Du kan læse mere om bogen her: https://webshop.praxis.dk/produkter/ingenioergeologi/
(Arkivet tilbyder denne aften kaffe/the med kage for kun 20,- kr./pers.)
  
Mandag d. 28. januar åben arkiv
Bjerre  Lokalarkivet: åbner kl.15
Der blav afholdt Generalforsamling mandag den 21 januar kl. 19
Generalforsamlingens dagsorden.
1 Valg af dirigent    Forslag: Hans Friis
2. Godkendelse af dagsorden.
  1. Formandsberetning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.        Kasserer Ebbe Lohmann
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valgt blev
Formand Jan Simris - genvalgt
Valg af revisor samt suppleant.

Revisorsuppleant Ole Kramer Jensen – modtager genvalg
Suppleant Carl Jørgen Påske – modtager genvalg
Nuværende bestyrelse
Formand Jan Simris
Næst formand Lise Simonsen.
Kasser Ebbe Lohmann
Revisor  Hans Friis
Revisorsuppleant Ole Kramer Jensen
Suppleant Carl Jørgen Påske

       
7 Indkomne forslag..ingen

8 Eventuelt . Der blev foreslået, at Bjerre Lokalarkivet laver en kalender sammen med udsendelse af Bjerre Minninyt


En tur på Galgebakken med Jens Kjær fra Kend din landsby


Bjerre nyt webmaster
skriv til jan simris  jan (a) simris.dk
Tilbage til indhold