Bjerre Lokalarkiv - www.bjerrenyt.dk

Jungle
Gå til indhold

Bjerre Lokalarkiv

  
Mandag d. 28. januar åben arkiv
Bjerre  Lokalarkivet: åbner kl.15
Der blav afholdt Generalforsamling mandag den 21 januar kl. 19
Generalforsamlingens dagsorden.
1 Valg af dirigent    Forslag: Hans Friis
2. Godkendelse af dagsorden.
  1. Formandsberetning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.        Kasserer Ebbe Lohmann
5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Valgt blev
Formand Jan Simris - genvalgt
Valg af revisor samt suppleant.

Revisorsuppleant Ole Kramer Jensen – modtager genvalg
Suppleant Carl Jørgen Påske – modtager genvalg
Nuværende bestyrelse
Formand Jan Simris
Næst formand Lise Simonsen.
Kasser Ebbe Lohmann
Revisor  Hans Friis
Revisorsuppleant Ole Kramer Jensen
Suppleant Carl Jørgen Påske

       
7 Indkomne forslag..ingen

8 Eventuelt . Der blev foreslået, at Bjerre Lokalarkivet laver en kalender sammen med udsendelse af Bjerre Minninyt


En tur på Galgebakken med Jens Kjær fra Kend din landsby


www.bjerrenyt.dk
Bjerre nyt webmaster
skriv til jan simris  jan (a) simris.dk
Tilbage til indhold