Bjerre Lokalarkiv - www.bjerrenyt.dk

Gå til indhold
"Hej derude i Bjerre Herred!
Jeg hedder Louise, bor i Stouby og er kandidatstuderende i historie på Syddansk Universitet. For tiden er jeg i gang med at skrive mit speciale, der skal afleveres 1. juni. Emnet er vold (af grovere karakter) i Bjerre Herred i 1600-tallet, og jeg har nogle fantastiske kilder i Viborg Landstings dombøger fra perioden.
Dog har jeg ikke overvældende mængder af information om det daglige liv i Bjerre Herred i 1600-tallet (foruden den almene viden i den bredere litteratur), og er derfor på udkig efter personer, der ligger inde med viden om livet i herredet i perioden. Måske er der nogle af jer, der har bedrevet slægtforskning, og har fundet frem til noget fra tiden? Det kunne også være nogle genstande eller malerier. Alt har interesse
De bedste hilsner,
Louise Lindgaard
Tlf: 2991 6730
Mail: haulind91@gmail.com"

    
  
Arrangementer, Bjerre Lokalarkiv, første halvår 2018:

 
Mandag d. 8. januar kl. 19: Fortælleaften. Jens Holt – Falck-manden fra Hornsyld,
der ikke er bange for udfordringer: F.eks. har han svømmet fra Æbelø til Juelsmin-
de med en kasse øl på ryggen og han har skubbet en Renault 4 fra Hornsyld op
over Klejs Bakke til Juelsminde, og så kører han i en af Tom Kristensen special-
tunet Audi, som der kun findes 15 stk. af. Kom og hør, hvordan det hænger sam-
men. Kaffe med kage, 20 kr.  
Mandag d. 5. februar kl. 19: Fortælleaften. Sportsredaktør ved Horsens Folkeblad, Tommy Poulsen, fortæller om sin tid i Bjerre, hvor han startede som fodboldspiller i 1959, om sit arbejde i bestyrelsen siden 1970 og som træner fra 1969, samt om sit arbejde som redaktør af Bjerre IF-Sporten, som er kommet til den 50. årgang, og som han stadig er redaktør af. Desuden vil Tommy fortælle om sin tid som tekstforfatter og aktør i Bjerre Amatør Scene. Alt dette sammen med anekdoter om de mennesker, han har mødt gennem alle årene, samt fotos fra perioden. Kaffe med kage, 20 kr.
Tirsdag d. 20. februar kl. 19: Generalforsamling, Bjerre Lokalarkiv og FORTÆLLEAFTEN:
Efter en forventet hurtigt overstået generalforsamling fortæller P. E. Jeppesen fra Nøttrup nogle gode historier fra Bjerre Herred. P. E. Jeppesen har sammen med Anton Justesen skrevet flere bøger, som mest omhandler fortiden og livet i Rårup Sogn. Mød op til generalforsamlingen, som i år efterfølges af hyggeligt samvær med interessante fortællinger. En øl eller vand og kaffe med kage er gratis denne aften. Generalforsamlingens dagsorden:
1. Valg af dirigent 5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af
2. Godkendelse af dagsorden    kontingent (denne gang for 2019)
3. Beretning om foreningens virksomhed 6. Valg af: I bestyrelse  II Suppleant  III Revisor  IV Revisorsuppleant
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 7. Indkomne forslag - skal være skriftlige og formanden i hænde
    til godkendelse    senest 1 uge før generalforsamlingen
8. Eventuelt
Tirsdag d. 6. marts kl. 19 på Bjerre Kro: Billedforedrag ved cand. mag. Steen Ivan Hansen, der fortæl­ler om de danske kroers historie: "Det er farligt at rejse – det har det altid været, men i gamle dage var det også besværligt og langsommeligt. De privilegerede kroer skulle give rejsende gode og sikre mulig­heder for overnatning og forplejning, men det var slet ikke så ligetil at få opbygget et net af ordentlige landevejskroer". Kaffe og en småkage, 35 kr.
Lørdag d. 7. april: Bustur til FN-Museet i Frøslevlejren: Afgang fra Bjerre Lokalarkiv kl. 09:00 prc. Der serveres kaffe og et rundstykke undervejs. Formanden for museet Per Amnitzbøl og hans bror, Jan Amnitzbøl (var i Bjerre Lokalarkiv d. 4/9) viser rundt. Middagsmad kl. 13, kan købes, kr. 120,- (bestilles/ betales i bussen). Under middagen fortælles om veteranarbejdet, derefter "fri leg" i lejren. Efter museet en tur til en grænsekiosk. Forventet hjemkomst kl. 18 (-19). Busturen (også) kr. 120,- . Bindende tilmelding og forudbetaling af busturen (senest 4. februar), reg.2500 kto.4385 537 811, husk navn. Først til mølle...
Mandag d. 7. maj kl. 19. Fortælleaften: "Tidsbilleder fra et landsogn i en broget verden". Lokalhistoriker og forfatter Jørn Damgaard Andreasen fortæller bl.a. om at være barn og vokse op på et husmandssted i en landsby under udvikling i 1950'erne og 1960'erne, om dagligdagens gøremål og livsvilkårene generelt.
Forskellige "skæbner" lokalt og i den brogede verden vil blive trukket op. Kaffe med kage, 20 kr.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kom og vær med!  Mvh., Jan Simris (tlf. 4233 7637), Lise Simonsen, Henning Mortensen, Ole Kramer Jensen (tlf. 5151 1432) og Ebbe Lohmann (tlf. 2530 1468).
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________
 
 
E-mail-adresser Vores indsamling af e-mailadresser har givet os rigtig mange, men vi modtager meget gerne flere, da omdeling af meddelelser som denne kræver tid og hjælpere til dette. Omdeling af færre trykte meddelelser vil derfor lette omdelingsarbejdet og kan samtidig give hyppigere information til alle om ting af lokal/ fælles interesse. Ved at give os din/jeres mail-adresse accepterer du/I at modtage mails fra foreninger/klubber i Bjerre. Ole Kramer Jensen vedligeholder adresselisten. Modtagelsen af disse mails kan til enhver tid afmeldes.
Har du ikke allerede givet os din mail-adresse, så send meget gerne en mail til kramers@post.tele.dk
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Kørestolsrampe Hedensted Kommune har bevilliget penge til en kørestolsrampe ved indgangen til vores lokalarkiv – rampen forventes monteret inden mødet den 8. februar.
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Bjerre Lokalarkiv Hvis du vil støtte vores arbejde i arkivet med at registrere og gøre vores fortid og nutid til­gængelig både i arkivet og på internettet, er du meget velkommen til at komme og hjælpe os, og hvis du er rimelig fortrolig med brug af computer, har vi rigtig meget brug for det. Vi er i lokalarkivet hver mandag 14:30 - 17.
Du kan også støtte os ved at indbetale et husstandskontingent på kun 50,- kr. på vores bankkonto
 
                                                                 reg. 2500 konto 4385 537 811 (husk dit/jeres navn).
 
Der er allerede nogen, der har indbetalt i december og januar måned – tak for både de allerede indbetalte beløb og for nye bidrag til vores lokalarkiv!
 
 
Jan Simris, Lise Simonsen, Henning Mortensen, Ole Kramer Jensen og Ebbe Lohmann.
 

Tilbage til indhold