Gå til indhold
Bjerre, medio februar 2021

Nyhedsbrev no. 1 - 2021, fra Bjerre Arrest

Til medlemmer og venner af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.

Kære Alle

På bestyrelsesmødet, som vi afholdte i starten af januar, besluttede vi, at der skulle udsendes lidt orientering om hvad der er sket i den sidste del af 2020, og hvad vi vil arbejde på i 2021.

Som mange af jer sikkert har set, er der blevet isat nye vinduer i tingsalen og i arrestforvarerens bolig. Enkelte af de gamle vinduer blev dog nænsomt restaureret samtidig med, at fordøren blev restaureret.

Stalden fik vi renoveret med nye spær, undertag med tagpap, nye tagrender og røde teglsten. Derudover blev stalden vandskuret. Nye døre, vinduer og porte er fremstillet, og vil blive monteret, når vinteren har forladt os for denne gang.
Arbejdet er støttet økonomisk af lokale firmaer, og udført af frivillige.
Stor tak til alle!

”Bjerre Arrest 1945” - et teaterstykke opført af Teater Jævn, blev set af ca. 500 personer. En bragende succes, som viste, at Bjerre Arrest også kan danne ramme om kultur i en bredere forstand.

Teater Jævn havde deres gang i arresten med klargøring og opførelse af stykket i 5 - 6 mdr., og vi tror, at vi fik lagt kimen til et samarbejde med dem, så de vender sikkert tilbage på et tidspunkt.

Apropos kultur, så er et filmselskab i skrivende langt fremme med planerne om en spillefilm med arresten som kulisse. Mere herom senere.

Sidst på året gav Nordea Fonden tilsagn om økonomisk støtte til facaderenovering af arresten via deres ”Her bor vi-pulje.”
I bestyrelsen arbejder vi derfor hårdt på at få enderne til at nå sammen økonomisk, så arbejdet med facaden forhåbentligt kan udføres efter sommerferien, men der er et stykke vej endnu inden arresten er klar til kalkning, men vi holder på.

Generalforsamlingen 2019 fik vi ikke afholdt grundet Corona situationen, og hvad angår generalforsamlingen for 2020, har vi besluttet, at indkalde når restriktionerne tillader det.

Regnskabet er revideret og godkendt for 2019.
Regnskabet for 2020 er under udarbejdelse, og vil blive godkendt af vores revisorer inden for nær fremtid.


Vend
Det er selvfølgelig ikke optimalt, at generalforsamlingen udskydes, men vi har vurderet, at i situationen med Corona kan det ikke være anderledes.

Såfremt vi ikke allerede har modtaget dit medlemskontingent, vil vi naturligvis gerne have, at du fornyer dit medlemskab ved at indbetale 100 kr. på MobilePay 20 13 94 73 (Richard Kamp), el. konto i Sydbank reg. nr. 7045, kontonr. 1395928.
Venligst skriv navn og ”2021” under meddelelser til modtager således, at dit medlemskab kan blive registreret korrekt.
Hvis du endnu ikke er medlem, kan et personligt medlemskab tegnes ved at indbetale 100 kr. på et af ovennævnte konti.

Alle beløb, såvel store, som små, er naturligvis altid velkomne på ovennævnte konti.

Spørgsmål vedrørende kontingent og regnskab kan besvares af kasserer Mikael Mogensen, på tlf. 26 20 22 86, eller via mail mikaelmogensen815@gmail.com , men skulle du ellers have spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Rundvisning i arresten: Rundvisningen fortsætter som hidtil – dvs. hver den første mandag i måneden kl. 11:00, eller efter nærmere aftale med Jan Simris, tlf. 42 33 76 37, dog under behørig hensyntagen til de til enhver tid gældende restriktioner iht. Covid-19.  


Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Honoré, formand
Tlf. 60 43 30 69
peh@eltronic-ws.com

Du kan også finde os på Facebook: https://www.facebook.com/groups/bjerrearrest

Bemærk: Såfremt du ikke allerede er tilmeldt nyhedsmails fra Bjerre Arrest, er du velkommen til at tilmelde dig ved at skrive til kramers@post.tele.dk. Vi gør opmærksom på, at du til enhver tid kan fravælge at modtage mails fra os.

Til medlemmer, og venner af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.

Med baggrund i, at der stadig er usikkerhed omkring corona-situationens udvikling, vedtog bestyrelsen i Foreningen Til Bevarelse at Bjerre Arrest på bestyrelsesmødet den 2. juli, at den tidligere vedtagne beslutning om at udsætte generalforsamlingen, fastholdes ind til videre.
Medlemmer af foreningen kan dog forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.
De nærmere betingelser her for, fremgår af foreningens vedtægter.
På foreningens vegne
Poul Erik Honoré
Formand
#Bjerrearrest
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Støt Bjerre Arrest
mobilpay
+45 2013 9473
Tilbage til indhold