Gå til indhold

Bjerre Arrest

Bjerre arrest 18.9.2022

Bjerre Arrest åben hus til Byfesten i Bjerre 18. juni fra kl. 9 til kl 17

Rene krag Rundviser fra kl 9. til kl. 12
Bjerre Arrest kultur
møde med kulturen

Konstituering:
Formand Poul Erik Honore  
Næstformand Rene Krag
Kasserer Mikael Mogensen
Sekretær Jan Sandvej Simris
Richard Kamp
Erik Gudbjerg
Ole Kramer Jensen
Der efterlyses en ny suppleant.


Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest
Generalforsamling på Bjerre Kro
tirsdag den 29. marts 2022, kl. 19.00.

Kære alle
Oven på et par år med diverse nedlukninger pga. Corona, ser det endelig ud til, at skulle kunne lykkes med, at afholde en generalforsamling.
Indkaldelse til generalforsamling
Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest, indkalder hermed til ordinær generalforsamling på Bjerre Kro,
tirsdag den 29. marts 2022, kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Godkendelse af budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen er:
Poul Erik Honoré (modtager genvalg).
Mikael Mogensen (modtager genvalg.
Jan Simris (modtager genvalg).
Rikke Friis (modtager ikke genvalg).
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Ole Kramer Jensen (modtager genvalg).
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer er Anders Futtrup og Jens Ole Jakobsen (begge modtager genvalg).
På valg som revisorsuppleant er Arne Ulriksen (modtager genvalg).
10. Eventuelt.
Med en egenbetaling på 60,- kr., er det muligt, at købe kaffe/the, samt enten en ostemad, eller et stykke med rullepølse, men af hensyn til kroens planlægning, skal kroen have jeres bestilling, enten på tlf. 75 68 13 71, eller via mail til bjerrekro@hotmail.com senest dagen i forvejen. (Husk at påføre jeres navn, og jeres ønsker til serveringen).
Hvis vi ikke allerede har modtaget dit kontingent for 2022, kan du indbetale 100,- kr., enten på
reg. nr. 7045 (Sydbank), konto nr. 0001395928, eller på MobilePay 20 13 94 73.
Donationer – såvel store, som små - er yderst velkomne på samme konto.
HUSK altid tydelige afsenderdata, så din betaling kan blive registreret korrekt!!
Horsens den 7. marts 2022
Poul Erik Honoré, formand
Mail: peh@enabl.dk


Bjerre Arrest generalforsamling. 29 marts 2022


Ny i Bjerre Arrest bestyrelsen er Ole Kramer Jensen, Bjerre

Afgående i Bestyrelsen er Rikke Friis


Bjerre, medio februar 2021

Nyhedsbrev no. 1 - 2021, fra Bjerre Arrest

Til medlemmer og venner af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.

Kære Alle

På bestyrelsesmødet, som vi afholdte i starten af januar, besluttede vi, at der skulle udsendes lidt orientering om hvad der er sket i den sidste del af 2020, og hvad vi vil arbejde på i 2021.

Som mange af jer sikkert har set, er der blevet isat nye vinduer i tingsalen og i arrestforvarerens bolig. Enkelte af de gamle vinduer blev dog nænsomt restaureret samtidig med, at fordøren blev restaureret.

Stalden fik vi renoveret med nye spær, undertag med tagpap, nye tagrender og røde teglsten. Derudover blev stalden vandskuret. Nye døre, vinduer og porte er fremstillet, og vil blive monteret, når vinteren har forladt os for denne gang.
Arbejdet er støttet økonomisk af lokale firmaer, og udført af frivillige.
Stor tak til alle!

”Bjerre Arrest 1945” - et teaterstykke opført af Teater Jævn, blev set af ca. 500 personer. En bragende succes, som viste, at Bjerre Arrest også kan danne ramme om kultur i en bredere forstand.

Teater Jævn havde deres gang i arresten med klargøring og opførelse af stykket i 5 - 6 mdr., og vi tror, at vi fik lagt kimen til et samarbejde med dem, så de vender sikkert tilbage på et tidspunkt.

Apropos kultur, så er et filmselskab i skrivende langt fremme med planerne om en spillefilm med arresten som kulisse. Mere herom senere.

Sidst på året gav Nordea Fonden tilsagn om økonomisk støtte til facaderenovering af arresten via deres ”Her bor vi-pulje.”
I bestyrelsen arbejder vi derfor hårdt på at få enderne til at nå sammen økonomisk, så arbejdet med facaden forhåbentligt kan udføres efter sommerferien, men der er et stykke vej endnu inden arresten er klar til kalkning, men vi holder på.

Generalforsamlingen 2019 fik vi ikke afholdt grundet Corona situationen, og hvad angår generalforsamlingen for 2020, har vi besluttet, at indkalde når restriktionerne tillader det.

Regnskabet er revideret og godkendt for 2019.
Regnskabet for 2020 er under udarbejdelse, og vil blive godkendt af vores revisorer inden for nær fremtid.


Vend
Det er selvfølgelig ikke optimalt, at generalforsamlingen udskydes, men vi har vurderet, at i situationen med Corona kan det ikke være anderledes.

Såfremt vi ikke allerede har modtaget dit medlemskontingent, vil vi naturligvis gerne have, at du fornyer dit medlemskab ved at indbetale 100 kr. på MobilePay 20 13 94 73 (Richard Kamp), el. konto i Sydbank reg. nr. 7045, kontonr. 1395928.
Venligst skriv navn og ”2021” under meddelelser til modtager således, at dit medlemskab kan blive registreret korrekt.
Hvis du endnu ikke er medlem, kan et personligt medlemskab tegnes ved at indbetale 100 kr. på et af ovennævnte konti.

Alle beløb, såvel store, som små, er naturligvis altid velkomne på ovennævnte konti.

Spørgsmål vedrørende kontingent og regnskab kan besvares af kasserer Mikael Mogensen, på tlf. 26 20 22 86, eller via mail mikaelmogensen815@gmail.com , men skulle du ellers have spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte os.

Rundvisning i arresten: Rundvisningen fortsætter som hidtil – dvs. hver den første mandag i måneden kl. 11:00, eller efter nærmere aftale med Jan Simris, tlf. 42 33 76 37, dog under behørig hensyntagen til de til enhver tid gældende restriktioner iht. Covid-19.  


Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Poul Erik Honoré, formand
Tlf. 60 43 30 69
peh@eltronic-ws.com

Du kan også finde os på Facebook: https://www.facebook.com/groups/bjerrearrest

Bemærk: Såfremt du ikke allerede er tilmeldt nyhedsmails fra Bjerre Arrest, er du velkommen til at tilmelde dig ved at skrive til kramers@post.tele.dk. Vi gør opmærksom på, at du til enhver tid kan fravælge at modtage mails fra os.
Støt Bjerre Arrest
mobilpay
+45 2013 9473
Bjerre tinghus
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0

Foreninger i Bjerre medlemskontingentBjerre Lokalarkiv kan støttes på bank nr.
Reg. 9570  kto.13345422
medlemskontingent 100 kr.
mvh - Ebbe Lohman

Bjerre Arrest medlemskontingent

Godt Nytår til alle medlemmer af støtteforeningen til bevarelse af Bjerre Arrest
Bjerre Arrest kontigent - indbetal 100 kr i kontingent pr person for 2021
MobilePay 20139473  eller  
Sydbank reg. 7045 konto 1395928.
Under meddelelser venligst skriv navn og "2021".
På forhånd tak!
Venlig hilsen Mikael Mogensen/kasserer

Støt Bjerre MTB sporet på mobilpay 800117

Bjerre Mountainbike Spor

medlemmer der vil støtte MTB sporet i Bjerre Skov
MobilePay 800117eller  
Jyske bank reg. 7245 konto 1473770.
Under meddelelser venligst skriv navn og "2021".
På forhånd tak!
Venlig hilsen Jan Simris/kasserer


Tilbage til indhold